De kracht van Team Agro NL

Team Agro NL bestaat uit boeren en boerinnen uit diverse sectoren die hun krachten hebben gebundeld. Samen met bestaande pr-initiatieven en organisaties promoten zij de Nederlandse land- en tuinbouw.

 

Team Agro NL is uniek omdat voor het eerst alle type landbouwsectoren en alle type boeren de handen ineen hebben geslagen. Gangbare boeren, biologische boeren, natuurboeren, veehouders, akkerbouwers, tuinders en telers trekken voortaan gezamenlijk op.
“Ons doel is een krachtige sectorpromotie door samen te werken aan gezamenlijke belangen”

Wij worden gesteund door:

Meer weten over deze organisaties? Klik op het logo naar keuze!

Hoe gaat Agro NL dit doen?

De bedoeling is om middels nauwe samenwerking:

 

  • gezamenlijk promotiecampagnes te maken;
  • bestaande campagnes te versterken;
  • voorlichting te geven;
  • lespakketten te (laten) ontwikkelen en/of bundelen;
  • structureel te communiceren met politiek, media en maatschappij over de Nederlandse landbouwsector en het Nederlandse voedsel.